Ruszyła przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach

Ruszyła przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach

W Kobylnikach trwa realizacja zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach. W ramach projektu przebudowana zostanie droga na odcinku długości 940 m tj. od planowanego skrzyżowania typu rondo z drogą krajową nr 62 do świetlicy wiejskiej. Zakres prac obejmuje m.in. wzmocnienie istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem i lokalną korektą przebiegu trasy w miejscach tego wymagających,  przebudowę chodników i zjazdów oraz wykonie ciągów pieszo-rowerowych. Wykonana zostanie także sieć kanalizacji deszczowej dla zapewnienia właściwego odwodnienia przebudowywanego odcinka drogowego.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 2.088.192,87 zł, z czego1.389.644,67 zł stanowi dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS - POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Prace potrwają do II połowy 2020 roku.