Ruszyły prace przy wiatraku w Chrośnie!

Ruszyły prace przy wiatraku w Chrośnie!

Rozpoczęły się prace przy rewitalizacji zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chrośnie. Oprócz prac przygotowawczych rozpoczęto budowę ogrodzenia oraz rozbiórkę drewna z wiatraka.

Zadanie obejmować będzie roboty związane z odrestaurowaniem zabytkowego wiatraka m.in. odbudowę dachu, poprawę stanu technicznego obiektu, wzmocnienie fundamentów pod kozłem, wymianą wału skrzydłowego, rekonstrukcją „izbicy”, dyszla, schodów zewnętrznych i skrzydeł, a także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka tj. budowę sanitariatów W.C., wiaty dla pieca chlebowego, dróg i ścieżek, małej architektury (m.in. ławki, siedziska, stoły) oraz stref parkingowych. Do działki, na której znajduje się wiatrak zostanie poprowadzona sieć wodociągowa, instalacje elektryczne oraz zbiornik bezodpływowy.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 171 655,50 zł brutto. Wartość dofinansowania to: 798 617, 43 zł brutto. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli, pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rewitalizację obszarów wiejskich na obszarze wdrażania lokalnej strategii rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Wykonawcą jest firma Modern House Józef Stasiak z województwa małopolskiego.