Spotkanie informacyjne - Powszechny Spis Rolny

Spotkanie informacyjne - Powszechny Spis Rolny

Do końca spisu pozostało zaledwie 21 dni.
W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy jeszcze blisko 18 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 70%. Dlatego, żeby pomóc rolnikom, którzy jeszcze się nie spisali, organizujemy spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS.
Spotkanie odbędzie się 12 listopada o godz. 10. Potrwa 60 minut.


Żeby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzVlN2IwNzktZDQzOS00NzYwLTgwYzktODgyMWVlMTkzN2Qx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252227548bda-f5ce-43c6-b0aa-7bd69e36e84a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252249c6a3a1-9728-4984-8346-2d41e955801f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cd2e921d-229e-4ad8-a706-4b3310073e05&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań – odnośnie samego badania, jego przebiegu, rozwiać wątpliwości związane z formularzem a także te dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie.

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych