Światłowód Nexera w twoim domu

laptop

Firma Iris Telecommunication Sp. z o.o. jest biurem projektowym, działającym na zlecenie firmy NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach”, na obszarze województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, opracowujemy projektu budowy sieci światłowodowej.

W związku z tym, działając na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2017r poz. 2062 z późniejszymi zmianami), w najbliższych dniach na terenie miejscowości: Arturowo, Bachorce, Baranowo, Bródzki, Brześć, Chełmce, Chełmiczki, Cykowo, Giżewo, Głębokie, Gocanowo, Gocanówko, Grodztwo, janocin, Karczyn, Karksk, Kobylniki, Kraszyce, Kruszwica, Lachmirowice, Łagiewniki, Piaski, Polanowice, Przedbojewice, racice, Rusinowo, Rzepowo, Słabęcin, Sokolniki, Sukowy, szarlej, Tarnowo, Tarnówko, Witowice, Witowiczki i Wola Wapowska podjęte zostaną działania w celu udzielenia wszelkich informacji mieszkańcom, przedstawienia planowanej trasy sieci światłowodowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń od właścicieli nieruchomości.

Więcej informacji : www.nexera.pl