Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ma swoją siedzibę przy ul. Nadgoplańskiej 4c w Kruszwicy. W Każdy poniedziałek od 16.00 do 18.00 odbywają się w siedzibie dyżury (obecnie dyżury odbywają się jako porady telefoniczne).
W bardzo pilnych sprawach umawiamy się na spotkanie.
Kontakt telefoniczny 722 189 833 lub e-mail: tkopd [dot] kruszwicaatinteria [dot] pl


Współpracujemy ściśle ze Świetlicą Opiekuńczo – Wychowawczą w Kruszwicy, z placówkami oświatowymi, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Policją.
Jesteśmy nastawieni na wszechstronną pomoc dziecku oraz kiedy jest taka potrzeba całej rodzinie. Podejmujemy interwencję w sprawach dzieci, przeprowadzamy mediacje rodzinne, spotykamy się z dziećmi w szkołach, organizujemy konkurs „Pięknego czytania” dla dzieci, prowadzimy zajęcia edukacyjne oraz ogólnorozwojowe dla dzieci z trudnościami w szkole. Prowadzimy zajęcia logorytmiczne oraz zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne.

Każdy kto potrzebuje naszej pomocy, wsparcia lub informacji może skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście.