Trwają badania archeologiczne na terenie przeznaczonym pod budowę cmentarza

Badania archeologiczne

16 kwietnia br. rozpoczęły się badania archeologiczne na terenie przeznaczonym pod inwestycję polegającą na budowie cmentarza komunalnego. Obowiązek przeprowadzenia takich badań został nałożony przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na znajdujące się w tym miejscu udokumentowane stanowisko archeologiczne. Wyprzedzające badania archeologiczne umożliwią właściwe wydobycie, udokumentowanie i zabezpieczenie materiałów zabytkowych przed utworzeniem cmentarza. Jednocześnie zapobiegną konieczności każdorazowego prowadzenia badań archeologicznych w miejscach przeznaczonych na pochówek.

Prace prowadzone są przez firmę Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor z siedzibą w Skulsku. Łączna powierzchnia terenu do eksploracji wynosi około 86 arów. Zakończenie badań wraz ze sporządzeniem sprawozdania i odbiorem konserwatorskim planowane jest na 10 lipiec br. Wówczas teren zostanie archeologicznie uwolniony pod inwestycję.

W bieżącym roku zaplanowany jest również I etap budowy cmentarza,  tj. wykonanie ogrodzenia o łącznej długości około 450 m, z czego około 40 m stanowi ogrodzenie dekoracyjne (słupki i podmurówki murowane z bloczków kamiennych granitowych, między słupkami przęsła ażurowe o konstrukcji stalowej). Pozostała część to ogrodzenie z gotowych elementów systemowych stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym. Ogrodzenie będzie jednym z etapów pozwalających na rozpoczęcie funkcjonowania cmentarza.

Kolejnym krokiem będzie budowa  cmentarnych alejek i placów. Planuje się przedłużenie istniejącej alejki w północnej części cmentarza parafialnego kilka metrów
za obecne ogrodzenie od strony wschodniej, zakończenie jej placem o wymiarach 14,5 m x 15 m oraz budowę alejki biegnącej od w/w placu w stronę południową i zakończenie jej mniejszym placem.

Na terenie cmentarza znajdą się m.in. powierzchnie grzebalne (groby ziemne i kolumbarium), ciągi komunikacyjne wraz z placem centralnym, oświetlenie o charakterze parkowym, punkty poboru wody, miejsca gromadzenia odpadów, zieleń urządzona, elementy małej architektury (np. ławki).

Projekt zakłada powstanie 628 grobów ziemnych, z czego 453 będą pojedyncze, 144 podwójne, 30 dziecięcych i 1 mogiła zbiorowa dla dzieci przedwcześnie urodzonych. Groby mogą być dwupoziomowe. Liczba nisz w zaprojektowanych kolumbariach wynosi 1128 sztuk. Nisze będą pojedyncze lub rodzinne.

Budowa cmentarza odbywać się będzie wieloetapowo w kolejnych latach.