Umowa na dofinansowanie budowy mostu w Kobylnikach podpisana!

Umowa na dofinansowanie budowy mostu w Kobylnikach podpisana

W dniu dzisiejszym (09.11) podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Kruszwicy Dariuszem Witczakiem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, której przedmiotem jest dofinansowanie zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki”.

Gmina Kruszwica jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała dofinansowanie na budowę mostu w miejscowości Kobylniki w ramach programu „Mosty dla regionów”. Planowany całkowity koszt zadania wynosi blisko 17 mln złotych, a 80% tej kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa.

Ogłoszony został również przetarg na realizację ww. zadania w skład którego wchodzi m.in. rozbudowa drogi gminnej do parametrów drogi klasy G, budowa odwodnienia drogi, rozbiórka obiektu mostowego oraz budowa nowego mostu na rzece Noteć.

Most w Kobylnikach