Umowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sukowy podpisana

Umowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sukowy podpisana

Wczoraj (08.04) w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy podpisana została umowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy”.

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego została firma PRDI UNIDROMEX Michał Szewczyk.
Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 454 849, 44 zł. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na 100% wartości zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z działaniami podjętymi przez Ministerstwo w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów, wykonanie pobocza, wykonanie zmian w stałej organizacji ruchu drogowego – oznakowania poziome i pionowe.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na 5miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.