W dniu 21 lipca br. miał miejsce odbiór prac związanych z kompleksową przebudową ul. Spokojnej.

zakończono prace na ul. spokojnej

W ramach zadania wykonana została kanalizacja deszczowa oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome wraz z montażem progów zwalniających, a jezdnia, chodniki oraz zjazdy zyskały nową nawierzchnię z kostki betonowej.

Przebudowa ul. Spokojnej w Kruszwicy to jedna z czterech inwestycji Gminy Kruszwica, która otrzymała  dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem. Na realizację zadania pozyskano 969.724,00 zł dofinansowania.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS – POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.