W przyszłym roku zobaczymy odnowiony wiatrak w Chrośnie!

W przyszłym roku zobaczymy odnowiony wiatrak w Chrośnie!

LOGO WIATRAKPodpisana została umowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chrośnie. Wykonawcą będzie firma Modern House Józef Stasiak z województwa małopolskiego, która posiada duże doświadczenie w zakresie prac przy obiektach  drewnianych realizowanych na terenie całej Polski.
Jest to długo oczekiwana inwestycja nie tylko przez mieszkańców sołectwa Chrosno. Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji wiatrak zyska nowe życie – stanie się bowiem nową atrakcją turystyczną naszej Gminy oraz miejscem integracji lokalnej społeczności.  Mam nadzieję, że w jego otoczeniu znajdą wytchnienie liczne grupy rowerzystów – mówi Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.
Zadanie obejmuje roboty budowlano-konserwatorskie przy wiatraku typu „Koźlak” wraz z wzmocnieniem fundamentów pod kozłem, wymianą wału skrzydłowego, rekonstrukcją „izbicy”, dyszla, schodów zewnętrznych i skrzydeł a także budowę sanitariów W.C., wiaty dla pieca chlebowego, dróg i ścieżek, małej architektury (m.in. ławki, siedziska, stoły) oraz stref parkingowych.
Na zadanie udało się nam pozyskać dofinansowanie, które w pierwotnej wersji wynosiło 400 000,00 zł, jednakże udało się je zwiększyć prawie dwukrotnie– informuje Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak.
Całkowita wartość zadania wynosi: 1 171 655,50 zł brutto. Natomiast wartość dofinansowania to: 798 617, 43 zł brutto. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli, pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rewitalizację obszarów wiejskich na obszarze wdrażania lokalnej strategii rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.