Ważny komunikat

woda

W związku z komunikatem nr 22/2023 z dnia 9 listopada 2023r. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Inowrocławiu dotyczącym wodociągu Brześć (KOM-ROL Kobylniki Sp. z o.o.)  zaopatrującego wodę przeznaczoną do spożycia przez mieszkańców miejscowości: Brześć, Karsk, Witowice, Witowiczki - Burmistrz Kruszwicy informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 06 listopada  2023r. ze stacji Uzdatniania Wody w Brześciu stwierdzono  obecność pojedynczych bakterii coli orazniezgodność mikrobiologiczną.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia po przegotowaniu obowiązuje do czasu formalnego odwołania. Jednocześnie informuję, że zarządca sieci wodociągowej podjął działania w celu poprawy jakości wody. W przypadku zmiany sytuacji zostanie wydany stosowny komunikat.

Woda może być używana do celów konsumpcyjnych wyłącznie po przegotowaniu.