Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

telefon

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Z konsultantami prawnymi i psychologiem można się spotkać osobiście w Toruniu lub skorzystać z porad prawnych udzielanych w wyznaczonych dniach, podczas comiesięcznych dyżurów w sześciu innych miastach naszego regionu.

 

Niebieska Linia obsługiwana jest codziennie przez prawnika i psychologa, którzy udzielają pomocy w sprawach związanych z przemocą domową lub problemami rodzinnymi. Na ich wsparcie mogą liczyć m.in. osoby potrzebujące porad w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacji i problemów z uzależnieniami. Konsultanci dyżurują codziennie, także w dni wolne od pracy, od 17 do 21.

 

Pytania, zgłoszenia, prośby o pomoc w związku z występowaniem zjawiska przemocy domowej można kierować także na adres e-mail: niebieskaliniaatkujawsko-pomorskie [dot] pl

 

Nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią sprawuje samorząd województwa, który we współpracy ze 130 gminami finansuje jej funkcjonowanie.

 

Z przedstawicielami Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, którzy także udzielają wsparcia poszkodowanym, można kontaktować się pod numerem telefonu 56 659 13 99. Szczegółowe informacje dostępne na stronie niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

 

Godziny pracy biura:

    poniedziałki, środy i czwartki – 8-15
    wtorki – 8-16.30
    piątki – 8-13.30.

 

Konsultanci prawni pełnią dyżury nie tylko w Toruniu. Raz w miesiącu można spotkać się ze specjalistami w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Brodnicy i Chełmnie. Spotkania odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Poniżej zestawienie terminów dyżurów w kwietniu oraz numery kontaktowe do poszczególnych placówek:

    Inowrocław - 52 357 10 31/606 924 845 (dyżur 5 kwietnia, w godzinach 10-15)
    Chełmno - 56 686 30 72/500 173 322 (dyżur 6 kwietnia, w godzinach 9-14)
    Brodnica - 56 491 97 71/500 173 322 (dyżur 13 kwietnia, w godzinach 9-14)
    Grudziądz - 56 621 58 16/500 173 322 (dyżur 20 kwietnia, w godzinach 9-14)
    Bydgoszcz - 52 321 40 59/606 924 845 (dyżur 26 kwietnia, w godzinach 12-17)
    Włocławek - 54 235 67 10/500 173 322 (dyżur 27 kwietnia, w godzinach 9-14).

 

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia prowadzi także specjalistyczne konsultacje merytoryczne dla członków gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych zajmujących się tematyką przemocy w rodzinie, które są prowadzone dwa razy w miesiącu.