Wsparcie dla przedsiębiorców z terenu Gminy Kruszwica

wsparcie

Obniżenie płatności za czynsz i zniesienie części podatków należnych Gminie Kruszwica – z takich rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy poszkodowani z powodu epidemii koronawirusa.

W związku z epidemią COVID-19 rząd ustanowił czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla firm. W związku z czym Zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy samorząd stworzył możliwość obniżenia wysokości czynszów netto o 99% należnych z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Kruszwica odrębnie za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku dla przedsiębiorców, którzy nie mogli prowadzić w nich działalności w okresie epidemii w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Pozostali przedsiębiorcy, którzy odczuli skutki ekonomiczne epidemii w postaci znacznego spadku obrotów o co najmniej 30% w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą uzyskać obniżenie czynszu netto  o 60%.

Aby uzyskać obniżenie czynszu przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek i formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 dostępny na stronie http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=zarzadzenia&nid=14093&y=2020

Uwaga

W/w dokumenty należy złożyć w danym miesiącu, za który chce się otrzymać obniżenie czynszu np. wniosek o obniżenie czynszu za miesiąc kwiecień należy złożyć do 30.04. (liczy się data wpływu).

 

Ponadto na sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy, która odbędzie się 30 kwietnia, radni będą głosować nad przyjęciem dwóch uchwał z kolejnymi ulgami dla przedsiębiorców. Pierwsza dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców. Druga uchwała natomiast dotyczy niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty.