Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Chrosno działka nr 76/1

Wykaz

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), wywieszono w dniu 6.07.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy                           ul. Nadgoplańskiej 4, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Chrosno oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej w miejscowości Chrosno, oznaczonej jako działka nr 76/1 o pow. 1,0800 ha, sklasyfikowana jako grunty rolne – RIIIb oraz grunty orne zabudowane – Br-RIIb