WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, DZIAŁKA NR 33/9 OSTROWO

Wykaz
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY działka nr 33/9 Ostrowo 
Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), wywieszono w dniu 13.12.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ostrowo oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w miejscowości Ostrowo, oznaczonej jako działka nr 33/9 o pow. 0,0400 ha, sklasyfikowana jako: tereny mieszkaniowe – B.