Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kruszwica, obręb 5 działka nr 106/163

Wykaz

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), wywieszono w dniu 6.07.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, na tablicy ogłoszeń osiedla nr 3 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Kruszwica, obręb 5, przy ul. Wspólnej, oznaczonej jako działka nr 106/163 o pow. 0,3420 ha, sklasyfikowana jako grunty rolne – RIIIa.