Zachęcamy do zapoznania się z nowym serwisem e-budownictwo.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym serwisem e-budownictwo.

Rozpoczęła się cyfryzacja procesu budowlanego. Za wdrożenie cyfryzacji procesu inwestycyjnego odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Jeden punkt dostępu do wszystkich usług budowlanych poprzez e-budownictwo ma być gotowy do końca 2022 roku.
Będzie to z pewnością duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów.

Od 3 sierpnia 2020 jest dostępnych na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl pierwszych 10 formularzy elektronicznych występujących w procesie budowlanym. Na razie można wypełnić je online, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do właściwego urzędu. Kolejny etap, który ma ruszyć jesienią, to możliwość przesłania wypełnionego formularza za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego, i w całości złożenie za pośrednictwem serwisu e-budownictwo. Oczywiście, zostanie zachowana dotychczasowa formuła składania dokumentacji do organów administracji architektoniczno-budowanej, czyli postać papierowa. Będzie możliwość wyboru, czy uczestnicy procesu budowlanego będą kontaktować się z organem w postaci elektronicznej czy papierowej.

Obecnie są dostępne elektroniczne formularze dla:

  • zgłoszenia robót budowlanych (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu),
  • złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę budynku,
  • zgłoszenia rozbiórki,
  • złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • złożenia wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
  • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • złożenia wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
  • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Więcej informacji tutaj

e-budownictwo