Zakończenie przebudowy ul. Adama Mickiewicza

ulica

Zakończyły się prace polegające na przebudowie i rozbudowie ul. Adama Mickiewicza. W ramach zadania rozbudowano cztery odcinki ulicy o łącznej długości ok. 1050 mb,  wykonano infrastrukturę podziemną: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nowe elementy oświetlenia oraz kolidującego gazociągu oraz powstała nowa pętla autobusowa.
21 lipca br. nastąpił oficjalny odbiór inwestycji, w której na zaproszenie Burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka  uczestniczyli m.in. minister Łukasz Schreiber, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, samorządowcy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz przedstawiciele wykonawcy.
Przebudowa ulicy Mickiewicza, była częścią inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica”, w ramach której w ubiegłym roku przebudowano również drogi w Baranowie i Bachorcach.
Wykonawcą robót budowlanych było  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.
Środki na realizację tego zadania Gmina Kruszwica pozyskała z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całego zadanie wyniesie ok. 10,339 mln zł, w tym 9,5 mln zł pochodzi z dotacji. Pozostałe koszty ponoszone były z środków własnych gminy.