Zakończono I etap przebudowy drogi w miejscowości Bachorce II

bachorce

Zakończono I etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bachorce II.
Modernizacja drogi odbywała się na odcinku długości 900 m. Na jezdni została wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4,0m. z obustronnymi poboczami z kruszywa. Posesje i pola uprawne zostały skomunikowane ze pomocą zjazdów z kostki brukowej i betonu asfaltowego.
Wartość robót budowlanych 1.447.800,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane zostało środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 740.382,00 zł. Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS – POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.