Zakupiono laptopy dla uczniów z terenu gminy Kruszwica

laptopy

Gmina Kruszwica w ramach rządowego projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiła 37 komputerów, które na podstawie umowy użyczenia zostaną przekazane do najbardziej potrzebujących uczniów z 7 szkół z terenu naszej gminy:
•    Zespołu Szkół Samorządowych  Nr 1 w Kruszwicy;
•    Zespołu Szkól Ogólnokształcących Szkoła w Kruszwicy;
•    Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chełmcach;
•    Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach;
•    Szkoły Podstawowej im Marii Patyk w Sławsku Wielkim;
•    Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej;
•    Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie.


Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  uzyskano 68 635,74 zł dofinansowania, stanowiącego niemal 100% poniesionych nakładów.


„Zdaję sobie sprawę, że nauka w okresie pandemii nie należy do łatwych, zarówno dla kadry nauczycielskiej jak i samych uczniów i ich rodziców. Dodatkową barierą w realizacji zdalnego nauczania dla niektórych rodzin okazał się brak sprzętu komputerowego, dlatego też nasza gmina wzięła udział w tym projekcie. Zakupiony sprzęt będzie własnością szkół, dzięki czemu będzie mógł być wykorzystywany także w placówkach szkolnych po wznowieniu zajęć edukacyjnych.” – mówi Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.

 

logo