Zawieszone zajęcia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Kruszwica

Zawieszone zajęcia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszwica zostały zawieszone zajęcia. Tym samym wymienione placówki  nie zostały otwarte dla dzieci  z dniem 6 maja 2020 r.

Uzasadnieniem dla podjęcia takiej decyzji były obiektywne trudności w zapewnieniu  do 5 maja br. w pełni bezpiecznych warunków dla dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkoli. W tak krótkim czasie nie było możliwości skonsultowania z odpowiednimi służbami stanu przygotowania obiektów do przyjęcia dzieci oraz zweryfikowania nowych procedur bezpieczeństwa.

Zajęcia we wszystkich placówkach wychowania przedszkolnego zostały zawieszone do dnia 15 maja br.

Od 18 maja planowane jest otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, o ile nie zajdą na terenie naszej Gminy zdarzenia, które uniemożliwią otwarcie wszystkich lub niektórych placówek. Wpływ na podjęcie decyzji o dalszym zawieszeniu zajęć może mieć np. pojawienie się na terenie naszej Gminy przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Pomimo planowanego otwarcia przedszkoli prosimy rodziców, o pozostawienie dzieci, w miarę możliwości w domu pod swoją opieką, opieką innych domowników, osób dorosłych lub np. starszego rodzeństwa. Prośbę tą kierujemy do Państwa, ponieważ placówki przedszkolne ze względów oczywistych będą w stanie zapewnić  bezpieczne warunki pobytu tylko mniej licznym grupom dzieci.

Przepraszamy tych Państwa, którzy wstępnie deklarowali chęć oddania dzieci pod opiekę naszych placówek przedszkolnych i prosimy o zrozumienie motywów,  które kierowały nami przy podjęciu decyzji o zawieszeniu zajęć.

Jednocześnie informujemy, że analogiczne decyzje podjęły funkcjonujące na terenie Gminy Kruszwica placówki niepubliczne.