Znamy wykonawcę budowy ronda w Kobylnikach!

Znamy wykonawcę budowy ronda w Kobylnikach!

W przetargu na realizację zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 412 i drogą gminną wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno – użytkową w Kobylnikach” wzięły udział 4 firmy.

Oferty złożyli:

  • Colas Polska Sp. z o.o.
  • STRABAG Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o.
  • Transpol Lider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy jako najkorzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Transpol Lider z Łojewa, które zadeklarowało wykonanie zadania za cenę ofertową 4 792 397,04 zł.

Rondo, to długo wyczekiwana inwestycja. Istniejące skrzyżowanie w Kobylnikach nie jest wystarczające dla rosnącego w tym miejscu natężenia ruchu drogowego. Geometria dróg dojazdowych, czyli układ łączący drogę krajową z wojewódzką i gminną, a także bliskość zakładów przemysłowych sprawiają, że skrzyżowanie to wymaga kompleksowej rozbudowy. Inwestycja obejmie budowę ronda czterowlotowego, chodników, zatok autobusowych oraz oświetlenia drogowego. Jezdnia zostanie poszerzona, a cała nawierzchnia będzie posiadać parametry nośności 11,5 t/oś. 

Realizacja zadania jest niezbędna zarówno z perspektywy kierowców jak i pieszych. Jest również istotna dla rozwoju gospodarczego okolicznych miejscowości. Rondo poprawi bowiem dostępność terenów przemysłowych na północnym krańcu Kruszwicy. Inwestycja wpłynie też m.in. na poprawę bezpieczeństwa. Średniodobowy ruch na odcinku DK62 Kobylniki - Radziejów, na którym zlokalizowane jest skrzyżowanie, to ponad 12 tys. pojazdów na dobę.
Zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków rządowych.