Odebrano roboty na ul. Wspólnej w Kruszwicy

Odebrano roboty na ul. Wspólnej w Kruszwicy

Odebrano roboty na ul. Wspólnej w Kruszwicy. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej. Ponadto ułożono sieć kanalizacji deszczowej celem prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. Zakres zadania obejmował również budowę kanału technologicznego dla przyszłych sieci światłowodowych.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 133 964,38 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 429 599,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem.

W odbiorze wzięli udział Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak, wykonawca Piotr Pomagier z firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS - POM z Marcinkowa oraz Radny Rady Miejskiej w Kruszwicy Maciej Szpolorowski.