Spotkanie dla przedsiębiorców w ramach proejktu REGIOGMINA

Spotkanie dla przedsiębiorców w ramach proejktu REGIOGMINA

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców, które odbędzie się 11 czerwca 2021 od godziny 09:30.

Będzie to pierwsze spotkanie dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg. Podczas spotkania zostaną omówione źródła finansowania rozwoju firmy oraz obszary wsparcia unijnego w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina.

Link do formularza rejestracyjnego: http://ekip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/szkolenia

Program spotkania dostępny jest w załączniku.