Aktywne wakacje dzięki marszałkowskiemu wsparciu

Aktywne wakacje dzięki Marszałkowskiemu wsparciu

Młodzi mieszkańcy Kujaw i Pomorza mają szansę wziąć udział w wycieczkach, wędrówkach, obozach, warsztatach oraz zajęciach integracyjnych. Na realizację 44 tego typu inicjatyw przeznaczyliśmy ponad pół miliona złotych z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparcie podzieliliśmy w ramach dwóch konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych.
 
 - Samorząd województwa dostrzega i chętnie wspiera wartościowe aktywności i działania organizacji pozarządowych. To ważni partnerzy w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego województwa, ludzie, którzy dobrze znają nasz region i potrzeby lokalnych społeczności. W ich inicjatywy często włączają się zwykli mieszkańcy, dzięki czemu wspólne przedsięwzięcia są bardziej skuteczne i efektywne  – mówi marszałek Piotr Całbecki.
 
Pula tegorocznego dofinansowania na organizację atrakcyjnych, aktywnych zajęć dla dzieci i młodzieży w regionie to 530 tysięcy złotych. Otrzymały je fundacje, towarzystwa i stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, a także Kujawsko-Pomorski Okręg Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego. Wśród projektów, które zaplanowano do realizacji dzięki marszałkowskiemu wsparciu, są m.in. zajęcia sportowe, edukacyjne oraz integracyjne dla dzieci i młodzieży z miejscowości Pruskie (powiat świecki), warsztaty z programowania dla młodych z powiatu żnińskiego, „Wakacje ze światłem”, czyli obóz fotograficzny organizowany przez Fundację „Światło” w Toruniu, obóz sportowo-rekreacyjny „Wakacje z piłką nożną” organizowany przez uczniowski klub sportowy „Jedynka AK” z Aleksandrowa Kujawskiego, warsztaty rozwojowe „Inność jest mi obca”, które przygotuje bydgoska Fundacja „Całym Sercem” oraz złaz drużyn Hufca ZHP w Toruniu.

•    Lista dotacji w ramach konkursu na wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
•    Lista dotacji w ramach konkursu na wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe
 
Urząd Marszałkowski wspiera projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W puli środków, które trafiły do NGO na te działania jest blisko 8 milionów złotych rozdysponowanych w ramach 26 konkursów (wyniki).  

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego