Dotacje na założenie działalności dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego

Dotacje na założenie działalności dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy prowadzi obecnie projekt "Wsparcie w starcie - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego". W tej chwili prowadzony jest nabór dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powiatu inowrocławskiego.

W ramach projektu oferujemy uczestnikom wsparcie szkoleniowo doradcze oraz dotację w wysokości 23050,00zł na start oraz wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia biznesu, średnio 1450,00/miesięcznie na uczestnika.

 

Termin naboru: 01.02.2021-12.02.2021
Dla powiatu INOWROCŁAWSKIEGO

DLA KOGO?

 • Osoby powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin)
 • Osoby mieszkające lub uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo

Dodatkowe warunki zakwalifikowania się do projektu
- Osoba nie posiada wpisu do CEIDG lub KRS
- Osoba nie prowadziła lub nie miała zawieszonej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
- Osoba nie korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- Osoba nie zamierza założyć działalności komorniczej lub rolniczej
- Działalność gospodarcza, na którą uczestnik wnioskuje nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny

WSPARCIE W PROJEKCIE
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmujące dwie formy wsparcia:
    a) szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (40h – szkolenie tygodniowe)
    b) doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu i poradnictwo psychologiczne (5h)
2. Stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu (dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia).
3. Wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł,
4. Wsparcie pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 2600,00 zł netto (średnio 1 450,00 zł netto).

NA CO?
Dotacja:

 • zakup oraz leasing, co do zasady wyłącznie nowego sprzętu (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie),
 • dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy,
 • środki nie mogą zostać przekazane na zakup używanych samochodów

Pomostowe:

 • koszty ZUS
 • koszty administracyjne
 • koszty usług księgowych
 • koszty związane z ubezpieczeniem mienia
 • koszty szkoleń i doradztwa
 • koszty działań promocyjno-marketingowych
 • koszty materiałów zużywalnych i biurowych

Więcej informacji na stronie:
https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/
oraz na Facebook:
https://www.facebook.com/wsparciewstarciePTE/