Konkurs dla dziennikarzy i blogerów

konkurs

Malownicze jeziora Pojezierza Brodnickiego, rozległe lasy sosnowe w Borach Tucholskich, bogactwo gatunków roślin i zwierząt na terenach parków krajobrazowych. Kujawsko-Pomorskie pełne jest urokliwych zakątków. Już po raz czwarty zapraszamy dziennikarzy do udziału w marszałkowskim konkursie „Lubię tu być… na zielonym”. Na prace promujące walory przyrodnicze regionu czekamy do 14 sierpnia. Zwycięzcy otrzymają vouchery podróżne.
 
Celem konkursu jest wyróżnienie dziennikarzy przygotowujących artykuły, audycje i blogi/wideoblogi ukazujące w ciekawy i inspirujący sposób tematykę przyrody na obszarach chronionych leżących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w szczególności obszarach Natura 2000 oraz parków krajobrazowych).

Materiały mogą przesyłać dziennikarze współpracujący z redakcjami, które mają swoje siedziby lub oddziały na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz blogerzy. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opublikowanie lub emisja zgłoszonych prac w czasie od 1 lipca 2016 roku do 13 sierpnia 2020 roku. Komisja konkursowa oceni m.in. jakość merytoryczną materiałów, oryginalność prezentowanego tematu i walory estetyczne.

Autorzy najlepszych prac otrzymają vouchery podróżne:
•    I nagroda – voucher w wysokości 3 520 złotych
•    II nagroda – voucher w wysokości 2 750 złotych
•    III nagroda – voucher w wysokości 2 200 złotych
•    wyróżnienie – voucher w wysokości  1 100 złotych.
 
Prace konkursowe wraz z podpisanymi formularzami należy nadesłać na adres:
Biuro Prasowe Gabinetu Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
z dopiskiem: Lubię tu być… na zielonym.  

Dokumenty (w załączeniu):
•    Regulamin konkursu
•    Formularz zgłoszeniowy
•    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
•    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
•    Oświadczenie na potrzeby konkursu

O ubiegłorocznej edycji konkursu pisaliśmy tutaj.
 
Zapraszamy także do udziału w konkursie „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego”.

 
Departament Środowiska
i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego