OGŁOSZENIE o podjętych działaniach w zakresie uporządkowania przebiegu i nazw ulic w miejscowości Kruszwica - Grodztwo.

OGŁOSZENIE

Kruszwica, dnia 10 lutego 2021 r.

BURMISTRZ KRUSZWICY

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kruszwicy informuje, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. uległy zmianie granice administracyjne miasta Kruszwica. W wyniku zmian do miasta Kruszwica włączona została m. in. część miejscowości Grodztwo, Łagiewniki i Kobylniki.

W związku z tym w pierwszym etapie, zostały podjęte działania w zakresie uporządkowania przebiegu i nazw ulic w miejscowości Kruszwica - Grodztwo.

Do obszaru miasta Kruszwicy włączone zostały następujące ulice, znajdujące się do dnia 31 grudnia 2020 r. na terenie miejscowości Grodztwo:
       a) w całości: Chabrowa, Jesionowa, Zielna, Letnia, Leśna;
       b) w części: Wrzosowa, Kwiatowa, Dobra, Wiosenna.

W miejscowości Grodztwo nastąpi przedłużenie ulicy Trzcinowej do ulicy Wrzosowej w miejscowości Kruszwica. Natomiast ulica Radziejowska w Kruszwicy zostanie przedłużona do ulicy Włocławskiej w miejscowości Grodztwo.

Burmistrz Kruszwicy zwraca się z prośbą do mieszkańców o składanie propozycji nazw dla nowopowstałych ulic, do dnia 19 lutego 2021 r. włącznie pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica lub na adres e-mail: umatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl.

Wskazane jest, aby nazwy ulic nawiązywały do ulic znajdujących się w sąsiedztwie.

Przebieg ulic 1, 2 i 3, dla których można składać propozycje nazw, zawarty jest w załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia.


Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak